• Napíš list – poteš srdce

    15. novembra 2020 Od redaktor

    Počas času stráveného v školskom klube sme vyrobili krásne pozdravy pre seniorov. Do tejto výzvy sa zapojili všetky oddelenia ŠKD. Naše listy sme doručili do pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice. Dúfam, že naše práce detí potešili srdcia starkých. ❤

    V rámci októbra  – Mesiaca úcty k starším Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlásila výzvu „Napíš list – poteš srdce“. Touto aktivitou knižnica by rada prispela a podporila starkých, najmä v domovoch pre seniorov a najmä teraz v čase, keď zavedenými opatreniami pred šírením koronavírusu narastá ich sociálna izolácia.

Hore