• Letná škola

  19. júna 2020 Od redaktor

  O Letnú školu prejavilo záujem zo školy len 7 detí a podmienka bola minimálne 10 detí v skupine, z tohto dôvodu sa Letná škola neuskutoční.

  Milí rodičia, síce na poslednú chvíľu, ale o to s väčším nadšením sme sa rozhodli pre Vaše deti zorganizovať Letnú školu v termíne:

  17. – 21. 8. 2020

  Program upresníme po skompletizovaní zoznamu detí.

  Viac informácií: https://www.facebook.com/Z%C5%A0-F%C3%A1bryho-44-Ko%C5%A1ice-2206877092894510/

  Tešíme sa na Vás 🙂

  Váš tím FAB – KE

Hore