pozvanka_DOD.jpg

Naša základná škola bola slávnostne otvorená v roku 1985 ako moderná pavilónová budova na Fábryho ulici.

Prečo Fábryho? Kto bol Fábry?

Nuž zalistujme v kronike času!
František Fábry bol účastníkom protifašistického odboja, zúčastnil sa na príprave Slovenského národného povstania.

Bohatú históriu a aktivity našej školy v týchto mesiacoch dotvárame rekonštrukciou exteriéru i interiéru.

V súčasnosti navštevuje našu školu 383 žiakov, ktorých učí 15 učiteľov na druhom stupni, 13 učiteľov na prvom stupni, v ŠKD sa im venuje 7 vychovávateliek. Máme k dispozícii aj asistentku učiteľa a pani psychologičku.

Vitajte teda v kráľovstve vzdelania a úspechov našich žiakov a pedagógov!

Hore