• Riaditeľské voľno pre 5. – 8. ročník – 20.3.2024

    18. marca 2024 Od redaktor

    Dňa 20.3.2024 (streda) bude riaditeľské voľno pre žiakov 5. – 8. ročníka z organizačných dôvodov podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka v znení neskorších predpisov.

    Začiatok školského vyučovania bude 21.3.2024 (štvrtok).

Hore