• Zmeny v stravovaní – “obedy zdarma”

  6. augusta 2021 Od redaktor

  Vážení rodičia,

  od nového školského roku 2021/2022 nastávajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

  • končí sa poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ pre všetky deti,
  • dopĺňajú sa nové skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

  Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu, sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

  Dotácia na stravu vo výške 1,30 € môže byť poskytnutá v nasledovných prípadoch:

  • rodine dieťaťa, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • rodine dieťaťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku.

  V tejto súvislosti je k poskytnutiu dotácií na stravu nevyhnutné predložiť základnej škole

  • potvrdenie z úradu práce, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie z úradu práce, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

  Termín na predloženie vyššie uvedených potvrdení alebo čestného vyhlásenia je do 9. augusta 2021.

  Potvrdenie alebo čestné vyhlásenie je možné vhodiť do poštovej schránky umiestnenej pri hlavnom vchode základnej školy do 9. augusta 2021.

  Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti stiahnete tu:  cestne_vyhlasenie.pdf

  Usmernenie – Obedy zadarmo a daňový bonus od 1.8.2021

  S pozdravom

  Váš tím FAB-KE

Hore