• ZMENA – Fungovanie školskej jedálne – objednávanie stravy Internetom

  27. septembra 2023 Od redaktor

  Vážení rodičia, stravníci,

  v rámci skvalitňovania služieb jedálne Vám ponúkame službu – objednávanie stravy Internetom.

  Pôvodný spôsob fungovania jedálne cez Edupage sa ruší. Preto je potrebné, aby ste venovali pozornosť nasledujúcim informáciám.

   Aplikácia strava.sk Vám umožní prihlasovať či odhlasovať stravu prakticky odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

  Prihlasovanie prebieha pod užívateľským menom a je chránené heslom.

  V aplikácii nájdete vždy aktuálne informácie o vydanej strave, stave vášho konta. Môžete tiež sledovať históriu vašich objednávok a platieb za stravu.

   Pre pridelenie užívateľského mena a hesla sme zvolili formu pošty prostredníctvom detí. Znamená to, že deti Vám donesú domov lístočky s prihlasovacími údajmi. Variabilný symbol, resp evidenčné číslo slúži ako prvotné prihlasovacie heslo. Toto heslo je potrebné si zmeniť.

  Variabilný symbol,  ktorý má dieťa pridelený používajte pri zadávaní platieb, aby bolo možné platbu priradiť. V opačnom prípade bude platba nepriradená a vrátená späť

   

  Odkaz pre stiahnutie mobilnej aplikácie pre Android aj iOS nájdete na www.strava.sk.

  Celý stravovací systém bude spustený 01.10.2023

  ČÍSLO JEDÁLNE : 90636

  UŽÍVATEĽ:  meno.priezvisko ( dieťaťa )

  HESLO: evidenčné číslo pridelené dieťaťu

  1. stravask_letak_pre_rodičov_web
  2.  návod_strava_ios_android
  3. Strava.sk_návod

Hore