• Zápis budúcich prvákov 2021/22

  29. marca 2021 Od redaktor

  Milí rodičia, deti, priatelia školy

  Aj keď prežívame zvláštnu dobu, všetci veríme, že sa raz skončí a život sa vráti do svojich koľají. Preto aj my sa začíname pozerať do budúceho školského roka, ktorý príde určite, či už v takej alebo onakej podobe.

  Preto si dovoľujeme Vás všetkých, našich budúcich prvákov a rodičov, pozvať na Zápis žiakov na školský rok 2021/22.

  ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  (detí narodených od 1.9.2014 do 31.8.2015)

  Zápis sa uskutoční elektronicky.

  Prihlášky môžete posielať do 11.4.2021.

  V prípade, že máte záujem o návštevu školy, bude otvorená len pre jedného z rodičov budúcich prvákov v čase:

  9.4. 2021 od 14:00 do 18:00 a 10.4. 2021 od 9:00 do 12:00

  elektronická prihláška https://zsfabke.edupage.org/register/

  O všetkých zmenách Vás budeme včas informovať.

  Na svojich budúcich prvákov sa teší celý tím FAB-KE 🙂

  https://zsfabke.edupage.org/register/

Hore