• Záložka do knihy spája

  6. novembra 2023 Od redaktor

  Záložka do knihy spája

  Aj v tomto školskom roku sa naši šikovní žiaci zapojili do 14. ročníka Česko-slovenského výtvarno-literárneho projektu Záložka do knihy spája pod vedením pani učiteliek Mgr. Zuzany Martiniakovej a Mgr. Veroniky Kužmovej, ktorý prepája výtvarné umenie s čítaním. Tohtoročnou témou projektu bol Inšpirujúci svet rozprávok, básní a príbehov.

  Piataci si vybrali, že inšpiráciou pre ich tohtoročné záložky bude kniha Očko špehúň od spisovateľky Gabriely Futovej. Na motívy tejto knihy vytvárali niektorí žiaci z druhého stupňa originálne a pestré záložky, mnohé s vyrezaným malým očkom v strede, ktoré má slúžiť na lepšie čítanie pre žiakov z partnerskej školy, ktorú nám pridelili organizátori projektu. Do netradičného tvaru záložky v tvare oka naši žiaci šikovne zakomponovali detektívne a hravé motívy. Vyrobené záložky sme si následne vymenili so žiakmi z partnerskej školy z Prešova. V rámci tohto projektu sme sa s piatakmi zúčastnili besedy spojenej s aktivitami ku knihe Očko špehúň v našej školskej knižnici, ktorú viedla pani knihovníčka Silvia Lešková.

  Pozrite sa na originálne záložky našich žiakov a nezabúdajte čítať… 🙂

   

Hore