• Záložka do knihy spája školy

    22. februára 2021 Od redaktor

    Zapojili sme sa ako každoročne aj do 11. ročníka Česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy s tohtoročnou témou Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní a v próze, ktorú organizovala Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe pre základné školy a osemročné gymnáziá.

Hore