• Začiatok školského roka – testovanie

  24. augusta 2021 Od redaktor

  Vážení rodičia,

  blíži sa začiatok školského roka 2021/2022. Ministerstvo školstva ponúka rodičom dobrovoľné testovanie na začiatku roka:

  1. jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné – termín prihlásenia do 25.8.2021 do 23:50.

  2. antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné – termín prihlásenia do 25.8.2021 do 23:50.

  Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek, ak žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

  ZÁUJEM BUDEME ZISŤOVAŤ CEZ EDUPAGE CEZ RODIČOVSKÉ KONTO OD PONDELKA 23.8. DO STREDY 25.8.2021. POTOM UŽ PRIHLÁSENIE NIE JE MOŽNÉ. V prípade nejasností kontaktujte triedneho učiteľa.

  Od 31.08.2021 bude prebiehať výdaj antigénových samotestov rodičom žiakov; o presnom termíne osobného výdaja bude škola rodičov včas informovať.

  Váš tím FAB-KE

Hore