• Výmena okien traktu F – jedáleň a kuchyňa

    29. septembra 2020 Od redaktor

    Dňa 29.9.2020 bola vyhlásená zákazka „Výmena okien traktu F – Jedáleň a kuchyňa“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 7.10.2020 do 08:30 hod.
    Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/

Hore