• Veľký úspech našej žiačky na CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI

    3. mája 2023 Od redaktor

    VEĽKÝ ÚSPECH NA CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI Svätoplukovo kráľovstvo

    Úspech patrí žiačke 7.B triedy Natálii HANESOVEJ, ktorá na tejto celoslovenskej súťaži získala 3. miesto svojou prácou Obdobie života a panovania Svätopluka. Gratulujeme !
    Konkurencia bola obrovská. Súťaže sa zúčastnilo 74 ZŠ, počet výtvarných prác zapojených do súťaže bol 268.

Hore