• Vážení rodičia, žiaci

  12. októbra 2020 Od redaktor

  Vzhľadom na pokračujúcu pandemickú situáciu u nás a opatrenia MŠVVaŠ SR Vás chceme poprosiť o opätovné dodržiavanie nasledovných opatrení:

  Príchod do školy:

    Vchod pavilón A Hlavný vchod Zadný vchod
  7:30 1.A/1.B/1.C 5.A/2.A 6.A
  7:40 3.A/3.B 5.B/5.C/2.B 8.A
  7:50 4.A/4.B/4.C 7.A/2.C 9.A/9.B

  Pri príchode Vás žiadame o trpezlivosť, pretože znovu bude nutný ranný filter /dezinfekcia, meranie teploty/, čo môže spôsobiť zdržanie pri vstupe.

  Školský klub:

  ŠKD bude fungovať v upravenom režime len do 16:30. Dlhá družina nebude k dispozícii. Vzhľadom k tomu, že Vaše deti musia sedieť v triedach v rúškach a počasie momentálne nedovoľuje vonkajšie aktivity, je na zvážení rodičov do ktorej necháte deti v ŠKD. Samozrejme ak to poveternostné podmienky dovolia, deti budú tráviť čas aj vonku.

  Chceme Vás požiadať, do rannej družiny dávajte deti len vo veľmi nevyhnutných prípadoch. Zatiaľ bude fungovať, ale nevieme zaručiť dokedy.

  Obedy:

  Musíme pristúpiť aj k úprave času obedovania v jednotlivých triedach a máme len jednu školskú jedáleň pre cca 400 detí a zamestnancov, teda budú niektoré hodiny rušené. Časy obedov sa žiaci dozvedia od triednych učiteľov.

  Vzhľadom k celej situácii Vás žiadame o trpezlivosť a pomoc aj z Vašej strany pri zvládaní všetkých opatrení.

  Všetky tieto opatrenia sú dočasné a budú sa meniť na základe vydaných opatrení MŠVVaŠ SR .

  Ešte raz ďakujeme za spoluprácu a trpezlivosť 🙂

  Váš tím FAB – KE

Hore