• Testovanie Ag-samotesty.

  13. septembra 2021 Od redaktor

  Testovanie Ag  samotesty

  Vážení rodičia,

  žiadame Vás o vyjadrenie záujmu k domácim Ag – samotestom cez hlasovanie prostredníctvom EDUpage v termíne do 16.9.2021 v čase do 9:00 hod.,
  Akceptované žiadosti:

  –          len žiadosti od rodičov, ktorých požiadavky na dodanie testov v počte 5ks na žiaka ešte neboli uspokojené a tieto žiadosti škola prijala až po stanovenom termíne.(termín určený Ministerstvom školstva SR  bol určený na deň 27.8.2021 do 14:00 hod.)

  –          len žiadosti od rodičov, ktoré neboli vybavené pri poslednom výdaji AG samotestov neúplné žiadosti (napr. chýbajúce podpisy rodičov), alebo žiadosti nad rámec nahláseného počtu k 27.8.2021 na OÚ – odbor školstva (škola preukázala viac žiadostí potvrdených rodičmi, ale nahlásila na OÚ – odbor školstva nižší počet)

  – (Netýka sa to rodičov, ktorí už obdŕžali 5ks samotestov).

   

Hore