• Testovanie 26.2.2021

  25. februára 2021 Od redaktor

  Vážení rodičia

  POSTUP PODĽA COVID AUTOMATU

  V dokumente COVID AUTOMAT, ktorý bol aktualizovaný 2. februára 2021, je v čiernej fáze (IV stupeň varovania) uvedené nasledovné:

  • materské školy vrátane špeciálnych materských škôl – prezenčne
  • základné školy 1. stupeň – prezenčne
  • špeciálne základné školy – prezenčne
  • špeciálne stredné školy vrátane odborných učilíšť a praktických škôl – prezenčne
  • stredné školy iba koncové ročníky – prezenčne
  • 5 detí/žiakov na 1 učiteľa, ktoré/ktorí sa nevedia učiť dištančne – prezenčne
  • Zároveň COVID AUTOMAT uvádza podmienku testovania sa rodičov (zákonných zástupcov), žiakov pri prezenčnej výučbe podľa frekvencie platnosti testu. Platnosť testu pre IV. stupeň varovania je 7 dní. Do okruhu testovaných osôb podľa COVID AUTOMATU sa nezaraďujú deti materských škôl a žiaci 1. stupňa základných škôl, a podľa uznesenia vlády SR č. 77/2021 z 5. februára 2021 sa v špeciálnych školách (materské, základné a stredné) taktiež nezaraďujú deti a žiaci do okruhu testovaných.
  • Testovať sa môžete dať aj na iných odberových miestach, nie však na inej základnej škole v Košiciach, pretože tie testujú len svojich rodičov a zamestnancov. Teda potvrdenie môžete mať aj z iných MOM.

  Testovanie prebehne len jeden deň – piatok 26.2.2021 od 14:00 do 20:30 /o 20:30 bude vykonaný posledný odber/.

  Testovanie v sobotu a nedeľu nebude !!

  Bude možnosť obdržať výsledok testu len formou sms správy.

  Váš tím FAB KE 🙂

Hore