• Športu zdar

  8. júla 2020 Od redaktor

  Keďže sme sa rozhodli podporovať a propagovať zdravý životný štýl a ekologické správanie, tak okrem zapojenia do rôznych projektov ako sú Zelená škola, Na FAB KE zážitkovo a podobne, začíname od septembra aj SPOLUPRÁCU S FK KOŠICKÁ NOVÁ VES.

  Spolupráca bude v šk. roku 2020/21 prebiehať v rámci rozšírených hodín telesnej výchovy pre 3. ročník. Žiaci, ktorí mali záujem, sa prihlásili na hodiny rozšírenej telesnej výchovy, ktoré povedie dlhoročný futbalový tréner p. Vladimír Urban ako hodiny všeobecnej športovej prípravy. V prípade záujmu zo strany žiakov by sme chceli z týchto detí vytvoriť v 5. ročníku športovú triedu.

  Tak isto sme v 1. ročníku rozšírili 2 hodiny telesnej výchovy a športu o ďalšiu hodinu tzv. vychádzkovú telesnú výchovu.

  Týmito aktivitami chceme prispieť k celkovému zdravému vývoju našich žiakov, aby pochopili, že čas sa dá tráviť aj pohybom so spolužiakmi a kamarátmi v telocvični a vonku.

  Váš tím FAB-KE

Hore