• Slávnostné oceňovanie víťazov okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží v škol. roku 2021/2022

  28. júna 2022 Od redaktor

  Slávnostné oceňovanie víťazov okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží v škol. roku 2021/2022 – 13. júna 2022

  Šaliansky Maťko:

  Michaela RIGDOVÁ 3.C
  Hanka VIDIŠČAKOVÁ 5.A
  Hviezdoslavov Kubín – Ján Pavol IĽKO 5.B

  Dejepisná olympiáda:

  Eduard Jozef ELIÁŠ 6.A
  Adela MARCINČINOVÁ 6.A
  Jakub KOČÍ 7.A
  Katka KOČÍ 9.A

  Matematická olympiáda:

  Katka KOČÍ 9.A
  Fyzikálna olympiáda – Katka KOČÍ 9.A
  Olympiáda NEJ Kristián VASILÍK 7.A
  Olympiáda SJL Denisa TÓTHOVÁ 8.A (ocenená skôr)

Hore