• Rozlúčka s deviatakmi

  2. júla 2020 Od redaktor

  Dňa 29.6.2020 sa uskutočnila po mnohých rokoch rozlúčková slávnosť so žiakmi deviateho ročníka, ktorí po mnohých rokoch opustili brány našej školy.

  Rozlúčku inicioval Žiacky parlament pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany Lukáčovej a hlavne triedna učiteľka 9.A pani učiteľka Mgr. Iveta Stuparová a 9.B Mgr. Agnesa Schwertnerová.

  Rozlúčka sa uskutočnila v našej rozhorúčenej telocvični za sťažených poveternostných podmienok :-).

  Deviataci si pozvali ako hostí pedagogický zbor, predsedu Rady školy pána Maroša Seňa a svojich mladších spolužiakov. Všetkým svojim učiteľom sa veľmi dojemným príhovorom poďakovala žiačka 9.A Diana Čapová.

  Všetci deviataci boli prepustení z našej školy s pochvalou a pod podmienkou šírenia len dobrého mena školy.

  Prajeme im všetkým krásne posledné spoločné prázdniny a vykročenie do života tou šťastnou nohou.

  Drží Vám prsty celý tím FAB-KE

Hore