• Rodičovské združenie

  11. septembra 2020 Od redaktor

  Milí rodičia a priatelia školy.

  Radi by sme Vás pozvali na združenie rodičov a priateľov školy dňa 16.9.2020.

  Vzhľadom k pretrvávajúcej pandemickej situácii Vás prosíme o príchod v týchto časoch:

  1.A,1.B,1.C – 16:00 – vchod ŠKD

  2.A,2.B,2.C – 16:00 – hlavný vchod

  4.A,4.B,4.C – 16:15 – vchod ŠKD

  3.A, 3.B – 16:30 – vchod ŠKD

  6.A, 8.A, 9.A, 9.B – 16:15 – hlavný vchod

  5.A, 5.B, 5.C, 7.A- 16:30 – hlavný vchod

  Samozrejme Vás naďalej prosíme o dodržiavanie všetkých opatrení – rúško, dezinfekcia, rozostupy.

  Vzhľadom k okolnostiam pôjde o netradičné rodičovské združenie v trvaní maximálne 30 minút a jeho súčasťou budú voľby do Rady školy.

  Opäť Vás chceme poprosiť o dodržanie času príchodu a napriek všetkým nepriaznivým okolnostiam sa na Vás tešia všetky triedne učiteľky a celý tím FAB-KE.

  Váš tím FAB-KE 🙂

Hore