• Rodičovské združenie

  19. apríla 2022 Od redaktor

  Milí rodičia,

  pozývame Vás na triedne aktívy, ktoré sa budú konať prezenčne vo štvrtok 21. 4. 2022 v učebniach jednotlivých tried – v triedach 1. stupňa o 16:30 a v triedach 2. stupňa o 17:00.

  Prosíme Vás o dodržanie aktuálnych protipandemických opatrení (horné a dolné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2).

  Žiadame tiež o potvrdenie Písomného vyhlásenia NÁVŠTEVNÍKA o bezpríznakovosti, ktoré nájdete na Edupage v časti Žiadosti a vyhlásenia, resp. ho vyplníte pri vstupe do budovy školy.

  Váš TEAM FAB-KE

Hore