• Riaditeľské voľno – 14.9.2021

  7. septembra 2021 Od redaktor

  Riaditeľ poverený vedením Základnej školy, Fábryho 44 v Košiciach oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov
  U D E Ľ U J E
  žiakom 1. – 9. ročníka Základnej školy, Fábryho 44 v Košiciach mimoriadne riaditeľské voľno na deň 14. september 2021 (utorok) z organizačných dôvodov.
  Riadne vyučovanie, podľa rozvrhu hodín, bude pokračovať (pre žiakov 1. – 9. ročníka) vo štvrtok 16. septembra 2021.
  Odôvodnenie:
  Riaditeľské voľno je udelené žiakov vzhľadom na vzácnu návštevu pápeža Františka v meste Košice, a s tým súvisiacimi organizačnými a bezpečnostnými opatreniami.

Hore