• Ranná družina

  13. októbra 2020 Od redaktor

  Milí rodičia,

  na základe opatrenia  MŠVVaŠ SR môže ŠKD fungovať len za predpokladu, že sa žiaci nebudú miešať medzi jednotlivými triedami. Vieme to zabezpečiť v poobedňajšej prevádzke, ale v rannej družine je to problematické.

  Preto Vás ešte raz žiadame, aby ste ráno zvážili prítomnosť dieťaťa v rannej ŠKD a nosili ho len vo veľmi nutných prípadoch. Zatiaľ sme k zrušeniu rannej prevádzky nepristúpili, pretože ju chceme ponechať pre najnutnejšie prípady, ale v momentálnej situácii nevieme sľúbiť jej stálu prevádzku.

  Ešte raz ďakujeme za pochopenie a spoluprácu :-).

  Váš tím FAB-KE

Hore