• Prvý týždeň v škole od 4.9.2023 do 8.9.2023

  23. augusta 2023 Od redaktor

  4.9.2023                    

  8:15                 Slávnostné otvorenie školského roka pre 1. ročník v átriu školy. Ukončenie vyučovania o 9:30

  8:45                 Slávnostné otvorenie školského roka pre 2. – 9. ročník v triedach s triednymi učiteľmi

  9:00 -10:00     Práca triednych učiteľov v triedach

   

  Školská jedáleň a Školský klub detí v tento deň nefunguje!!!

   

  5.9.2023          

  1.A,B,C          3 vyučovacie hodiny od 8:00 do 10:40 s triednymi učiteľmi

  2. – 4.r.         4 vyučovacie hodiny s triednymi učiteľmi

  5. – 9.r.         5 vyučovacích hodín s triednymi učiteľmi

   

  Školská jedáleň v riadnom režime od 11:40 do 14:00. V PRÍPADE ZMENY (REKONŠTRUKCIA ŠKOLSKEJ KUCHYNE) VÁS BUDEME INFORMOVAŤ.

  Činnosť ŠKD v riadnom režime – od 6:00 do 7:30, od 11:30 do 17:00.

   

  6.9.2023          Ochrana života a zdravia

  1.A,B,C           3 vyučovacie hodiny od 8:00 do 10:40 s triednymi učiteľmi

  2. – 4.r.          4 vyučovacích hodín s triednymi učiteľmi

  5. – 9.r.          5 vyučovacie hodiny s triednymi učiteľmi

    

  7.9.2023          Didaktické hry a Jesenné účelové cvičenie

  1.A,B,C           3 vyučovacie hodiny od 8:00 do 10:40 v prírode

  2. – 4.r.          4 vyučovacie hodiny s triednymi učiteľmi v prírode

  5. – 9.r.          5 vyučovacích hodín s triednymi učiteľmi v prírode

   

  16:30              stretnutie rodičov s vedením školy  v školskej jedálni

  17:00              triedne aktívy ZRŠ pre žiakov I. a II. stupňa

  V PRÍPADE ZMENY Z DÔVODU NEPRIAZDNIVÉHO POČASIA VÁS BUDEME INFORMOVAŤ.

  8.9.2023

  1.A,B,C          3 vyučovacie hodiny od 8:00 do 10:40 s triednymi učiteľmi

  2. – 4.r.         5 vyučovacích hodín s triednymi učiteľmi

  5. – 9.r.         4 vyučovacie hodiny s triednymi učiteľmi

    

  Žiakom budú vydané vzdelávacie poukazy. Informácie k vzdelávacím poukazom budú spresnené na triednych aktívoch RZ.

  Ponuka krúžkov bude uvedená na webovej stránke školy. 

  Vyučovanie podľa rozvrhu hodín začne od 11.9.2023.

Hore