• Premiant školy 2023

    30. júna 2023 Od redaktor

    Naša žiačka Denisa Tóthová (9.A) bola slávnostne ocenená v kategórii Premiant školy z úrovne primátora mesta Košice diplomom a vecnou cenou za vynikajúce študijné výsledky, šikovnosť, vytrvalosť, talent, reprezentáciu školy v súťažiach a spoluprácu pri tvorbe školského časopisu Fabkáčik.
    Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo v Kulturparku 27.6.2023.

Hore