• Oznam

    27. februára 2020 Od redaktor

    Dňa 27.2.2020 bola vyhlásená zákazka ” Výmena okien pavilónu C” prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 10.3.2020 do 10:00.

    Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese www.sss.eranet.sk

Hore