• OZNAM – STRAVOVANIE v šk.roku 2022/2023

  8. júla 2022 Od redaktor

  OZNAM PRE RODIČOV

  Vážení rodičia, pod článkom sú zverejnené tlačivá a prihlášky na nový školský rok. Kto má záujem o stravovanie od septembra 2022, je potrebné PRIHLÁŠKU NA NOVÝ ŠK. ROK ODOVDZAŤ/ DORUČIŤ NAJNESKÔR DO 15.8.2022.
  Poslať ju môžete ako scan na adresu jedalen@zsfabryho.sk. Bez vyplnenej prihlášky nebude možné stravovanie dieťaťa.
  Rodičia, ktorí majú záujem o diétne stravovanie pre svoje dieťa na nový školský rok, vyplnia prihlášku o diétnom stravovaní a doložia potvrdenie od odborného lekára. Prihlášky si prosím pozorne prečítajte, čitateľne vyplňte a podpíšte.

  • ŠTÁTNA DOTÁCIA – (hmotná núdza, životné minimum, bez daň. bonusu)
   – V prípade, že si chcete požiadať stravu z dotácie, ak vaše príjmy nepresahujú životné minimum, je nutné si podať Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu veci najneskôr do 15.8.2022 na ÚPSVaR Popradská 74, Košice, aby ich úrad stihol spracovať na september.
   – V prípade, že poberáte dávku v hmotnej núdzi a chcete si požiadať stravu z dotácie, je nutné doložiť Potvrdenie z ÚPSVaR (nové deti, napr. prváci, deti, kt.doteraz neboli v HN).
   – Ak ste poberali štátnu dotáciu kvôli tomu, že ste si neuplatňovali daňový bonus, je nutné toto Čestné prehlásenie podať nanovo, nakoľko sa aktualizujú zoznamy s platnosťou od septembra do decembra 2022.
   Všetky tlačivá prosím odovzdať v základnej škole, ktorá je žiadateľom tejto dotácie najneskôr do 31.7.2022.

   

  TLAČIVÁ:

  Prihlaska-na-stravovanie

  Prihlaska-na-stravovanie-dieta

  Formular_na_posudenie_prijmu_UA-SK

  Formular_na_posudenie_prijmu ŽM

  cestne_vyhlasenie_SJ – UK

  cestne_vyhlasenie_2022

  Ďakujeme za spoluprácu 🙂

Hore