• Oznam pre stravníkov ŠJ

    27. septembra 2021 Od redaktor

    Prosíme rodičov, aby svoje deti odhlasovali zo stravy v školskej jedálni výnimočne e-mailom do 29.9.2021, pretože nefunguje telefónne číslo do školskej jedálne. Po tomto termíne by už malo telefónne číslo fungovať. Ďakujeme.

Hore