• Oznam

    2. júna 2020 Od redaktor

    V súvislosti s ustanovením § 64 ods. 8 písm. a) zákona č. 245/2018 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je realizovaný zber údajov o záujme žiakov štvrtých ročníkov základných škôl o štúdium na gymnáziu s osemročným vzdelávacím programom (žiaci, ktorí budú robiť prijímacie skúšky na gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2020/21).

    Zber záujmu realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR – Školské výpočtové strediská prostredníctvom aplikácie Proforient, ktorá sa používa aj pre zber údajov a spracovanie údajov pri prechode žiakov zo základnej na strednú školu do 15.6.2020.

    Svoj prípadný záujem nahláste triednym učiteľkám. Ďakujeme

Hore