• OZNAM

    30. marca 2020 Od redaktor

    Vážení rodičia,

    keďže je v tomto období prerušená aj činnosť záujmových útvarov, prosíme Vás, aby ste do Centra voľného času doručili žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov . Čiastočná úhrada nákladov za mesiac marec 2020 bude vrátená tým, ktorí o to požiadajú vyplnenou a podpísanou žiadosťou. Žiadosť a všetky dôležité informácie nájdete na webe: http://www.cvckosice.sk/12/

    Týka sa to všetkých záujmových útvarov, ktoré spadajú pod Centrum voľného času (Varenie, Ľudové tance, Počítače hrou, Tajomstvo farieb, Florbal, Gymnastika, Loptové hry, Zápasenie). Záujmový útvar Mažoretky konzultovať priamo s vedúcou.

Hore