• Oznam

    12. marca 2020 Od redaktor

    V zmysle príkazu primátora mesta Košice č. 1/2020 zo dňa 09.03.2020 na vykonanie hygienicko – protiepidemických opatrení, v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID – 19, v zariadeniach (telocvične, plavárne a pod.) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

    s účinnosťou od 12.03.2020 do 23.3.2020

    sa zakazuje vykonávanie akýchkoľvek športových, spoločenských alebo iných činností vrátane tréningového procesu.

Hore