• Oprava sociálnych zariadení v pavilóne C

    10. mája 2021 Od redaktor

    Dňa 10.05.2021 bola vyhlásená zákazka „Oprava sociálnych zariadení v pavilóne C“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 19.05.2021 do 10:30hod.
    Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

     

Hore