• Návrat do školy od 26.4.2021

  22. apríla 2021 Od redaktor

  Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 12. apríla 2021 sa s účinnosťou od 26. apríla 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci Covid automatu obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach nasledovne:

  V týždni od 26.4.2021 bude mesto Košice podľa školského Covid automatu v II. stupni varovania – teda v červenej farbe a v  základných školách bude prebiehať prezenčná výučba pre žiakov 1. stupňa aj 2. stupňa za dodržania týchto bezpečnostných podmienok:
  Pri prezenčnej forme sa vyžaduje vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti:
  Žiak 1. stupňa – príloha č. 11a Čestné vyhlásenie za zákonného zástupcu
  Žiak 2. stupňa – príloha č. 8a Čestné vyhlásenie za zákonného zástupcu a dieťa, najlepšie prostredníctvom edupage.

  ŠKD bude v prevádzke: ranná služba: od 6:30 do 7:30, poobede do 16:30 každý deň.

  Ranné príchody žiakov:

  Vchod ŠKD:
  1. ročník 7:30
  4. ročník 7:45

  Hlavný vchod:
  2. ročník 7:30
  3. ročník 7:40
  5. ročník 7:50

  Zadný vchod od G pavilónu:
  6. ročník 7:35
  7. ročník 7:40
  8. ročník 7:45
  9. ročník 7:50

  Vstup do školy len s rúškom.
  Platnosť testov je v prípade škôl a školských zariadení stále 7 dní.
  1.stupeň – pri nástupe do školy je nutné vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti + negatívny test jedného zákonného zástupcu, najlepšie prostredníctvom edupage.
  2.stupeň – pri nástupe do školy je nutné vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti + negatívny test jedného zákonného zástupcu + negatívny test žiaka, najlepšie prostredníctvom edupage.

  Poprosíme dodržiavať opatrenia, ranný filter a rozostupy a ak Vás môžeme poprosiť, rannú družinu využívajte len v nutných prípadoch, aby dochádzalo k čo najmenšiemu premiešavaniu detí.

  Poprosíme všetkých žiakov 5. až 7. ročníka, aby sa nahlásili na obed na t.č. 055 6712628 do piatku 23.4.2021 do 12:00 hod.

  Stále platí, že sa riadime pokynmi MŠVVaŠ a zriaďovateľa školy Mesto Košice, všetky rozhodnutia sú v kompetencii týchto orgánov a o všetkých možných zmenách Vás budeme informovať.

  Tešíme sa na Vás.
  Váš tím FAB-KE

Hore