• Návrat do školy 19.4.2021

  16. apríla 2021 Od redaktor

  Milí žiaci,

  od 19.4.2021 je umožnená prezenčná výučba pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a celého 1. stupňa základnej školy.

  Pre žiakov 1. stupňa sa organizácia vyučovania nemení a ostáva rovnaká ako bola v týždni od 12.4.2021.

  Podmienky pre žiakov  8. a 9. ročníka sú nasledovné:

  vypísané tlačivo o bezinfekčnosti + negatívny test 1 zákonného zástupcu + negatívny test žiaka – najlepšie odovzdať prostredníctvom edupage, ak nie je táto možnosť, doniesť do školy v pondelok ráno podpísané zákonným zástupcom,

  tvár prekrytá rúškom/ústa a nos/,

  ranný  filter /meranie teploty, dezinfekcia rúk/.

  Príchod do školy pre

  8.A – o 7:45 – zadný vchod od pavilónu G

  9.A, 9.B – o 7:55 – zadný vchod od pavilónu G

  Prvý týždeň, podľa nariadenia MŠVVaŠ, bude adaptačný, venovaný socializácii žiakov a postupnému prechodu k bežnému vyučovaniu. Vyučovanie bude celý týždeň trvať od 8:00 do 11:30.

  Poprosíme všetkých žiakov 8. a 9. ročníka, aby sa nahlásili na obed na t.č. 055 6712628.

  Žiaci 5.,6., a 7. ročníka ostávajú v týždni od 19.4.2021 do 23.4.2021 na online vzdelávaní. V prípade pokračujúcich priaznivých podmienok sa vrátia na prezenčné vyučovanie od 26.4.2021. O podmienkach organizácie vyučovania Vás budeme informovať.

  Stále platí, že sa riadime pokynmi MŠVVaŠ a zriaďovateľa školy Mesto Košice a o všetkých možných zmenách Vás budeme informovať.

  Tešíme sa všetkých žiakov a dúfame, že za dodržiavania všetkých opatrení a nariadení sa postupne vrátime k bežnému školskému režimu.

  Váš tím FAB KE

   

Hore