• Nástup žiakov od 13.12.2021

  11. decembra 2021 Od redaktor

  Nástup žiakov len 1. stupňa do školy je 13.12.2021. Naopak dištančne sa budú vzdelávať žiaci 2. stupňa ZŠ.

  Rodič predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

  V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka izolovať a bezodkladne kontaktovať rodiča.

  Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:
  1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-školy,
  2. poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom,
  3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

  Návrat do školy po karanténe je podmienený predložením vyhlásenia o bezpríznakovosti žiaka (nie je potrebný doklad o ukončení karantény žiaka vystavený pediatrom).

  V prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu (je potrebný doklad pediatra o ukončení karantény žiaka).

  Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „COVID-19 MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, SLOVENSKEJ REPUBLIKY AKO BUDE VYZERAT VZDELÁVANIE V ŠKOLÁCH PREZENČNÉ VZDELÁVANIE: materské školy 1. stupen základnych škôl základné školy pre žiakov so špeciálnymi vychovno-vzdelávacimi potrebami a základné školy pri zdravotnickych zariadeniach stredné školy pre žiakov so špeciálnymi vychovno-vzdelávacimi potrebami praktické vyučovanie v strednych zdravotnickych školách DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE: 2.stupen základnych škôl a stredné školy ich fungovani rozhoduje rektor a dekani Vysoké školy“

Hore