• Nástup do školy 1.3.2021

  24. februára 2021 Od redaktor

  Vážení rodičia,

  na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania RÚVZ v Košiciach a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021

  mesto Košice ako zriaďovateľ MŠ a ZŠ od 1.3.2021
  obnovuje školské vyučovanie ZŠ na 1. stupni, a zároveň obnovuje aj prevádzku ŠKD od 1.3.2021.

  Na základe tohto rozhodnutia škola bude poskytovať možnosť otestovať sa jednému rodičovi žiakov 1. stupňa ZŠ Fábryho 44, MŠ Kalinovská a MŠ Lidické námestie. Prosíme rodičov, aby sa prišiel otestovať len 1 zákonný zástupca /rodič/ žiaka našej školy a priradených materských škôl, žijúci v spoločnej domácnosti.

  26.2.2021 (piatok) v čase od 14:00 do 20:30 hod.

  Posledný odber bude o 20:30 hod.

  Iných občanov netestujeme! Máme pridelený počet testov len pre zástupcov a rodičov školy a pridelených materských škôl /ZŠ Fábryho 44, MŠ Kalinovská, MŠ LIdické námestie/. Ďakujeme za porozumenie.

  COVID AUTOMAT uvádza podmienku testovania sa rodičov (zákonných zástupcov), pri prezenčnej výučbe podľa frekvencie platnosti testu. Platnosť testu pre IV. stupeň varovania je 7 dní.

  Veríme, že všetci chápeme situáciu, ktorá stále pretrváva a vieme, že nikoho neteší. My sa však všetci tešíme na návrat detí aspoň 1. stupňa do školy a snažíme sa urobiť pre to všetko, čo je potrebné a čo je v našich silách.

  Stále sa riadime pokynmi a rozhodnutiami ministerstva školstva, Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach a RÚVZ, ktoré musíme dodržiavať.

  O všetkých prípadných zmenách Vás budeme včas informovať.
  Váš tím FAB-KE 🙂

Hore