• Literárne Košice Jána Štiavnického 2022

    20. mája 2022 Od redaktor

    Cesta literatúry je plná snov, dobrodružstiev, poznania a zážitkov. Touto cestou sa vybrala aj naša žiačka 8.A Ema KUBALOVÁ, ktorej práca na tému Záhadná tvár na fotke bola v oblasti prózy ocenená 2. miestom.
    Práca Emy Kubalovej bude zverejnená v elektronickom Zborníku ocenených prác 2022.
    Slávnostné vyhlásenie výsledkov 27. ročníka autorskej literárnej súťaže sa konalo 5. mája 2022 v LitParku v Košiciach.
    Blahoželáme. Pripravila Mgr. E. Drozdová – SJL

Hore