Zastupujúci vyučujúci v prípade neprítomnosti v školskom roku 2019/20:

Trieda Triedna učiteľka Zastupujúci vyučujúci
(vyučujúci na tej istej chodbe)
I.A p.Mgr.Júlia Petrišinová p.Mgr.Ing.Janka Csabalová
I.B p.Mgr.Miriam Butková p.Mgr.Júlia Petrišinová
I.C p.Mgr.Tatiana Pavlíková p.Mgr.Helena Židuliaková
II.A p.Mgr.Ing.Janka Csabalová p.Mgr.Miriam Butková
II.B p.Mgr.Miroslava Makajiová p.Mgr.Renáta Takáčová
III.A p.Mgr.Helena Židuliaková p.Mgr.Veronika Takácsová
III.B p.Mgr.Veronika Takácsová p.Mgr.Tatiana Pavlíková
III.C p.Mgr.Renáta Takáčová p.Mgr.Miroslava Makajiová
IV.A p.Mgr.Zuzana Tomčíková p.Mgr.Monika Sukopová
IV.B p.Mgr.Janka Keherová p.Mgr.Zuzana Tomčíková
IV.C p.Mgr.Monika Sukopová p.Mgr.Janka Keherová
V.A p.Mgr.Erika Drozdová p.Mgr.Zuzana Lukáčová
V.B p.PaedDr.Sylvia Šárošiová p.Mgr.Beáta Compeľová
VI.A p.Mgr.Katarína Kurucová p.Mgr.Silvia Janovičová
VII.A p.Mgr.Silvia Janovičová p.Mgr.Katarína Kurucová
VIII.A p.Mgr.Beáta Compeľová p.PaedDr.Sylvia Šárošiová
VIII.B p.Mgr.Zuzana Lukáčová p.Mgr.Erika Drozdová
IX.A p.Mgr.Iveta Stuparová p.Mgr.Agnesa Schwertnerová
IX.B p.Mgr.Agnesa Schwertnerová p.Mgr.Iveta Stuparová

Triednické hodiny v školskom roku 2019/20:

Trieda Triedna učiteľka Triednická hodina
deň/týždeň
Hodina
I.A p.Mgr.Júlia Petrišinová štvrtok/2 5.
I.B p.Mgr.Miriam Butková štvrtok/2 5.
I.C p. Mgr.Tatiana Pavlíková štvrtok/1 5.
II.A p.Mgr.Ing.Janka Csabalová utorok/3 5.
II.B p.Mgr.Miroslava Makajiová streda/2 5.
III.A p.Mgr.Helena Židuliaková utorok/4 7.
III.B p.Mgr.Veronika Takácsová streda/4 6.
III.C p.Mgr.Renáta Takáčová štvrtok/2 6.
IV.A p.Mgr.Zuzana Tomčíková piatok/3 6.
IV.B p.Mgr.Janka Keherová piatok/2 6.
IV.C p.Mgr.Monika Sukopová piatok/1 6.
V.A p.Mgr.Erika Drozdová utorok/1 7.
V.B p.PaedDr.Sylvia Šárošiová pondelok/4 7.
VI.A p.Mgr.Katarína Kurucová piatok/1 7.
VII.A p.Mgr.Silvia Janovičová piatok/1 0.
VIII.A p.Mgr.Beáta Compeľová utorok/1 7.
VIII.B p.Mgr.Zuzana Lukáčová piatok/4 0.
IX.A p.Mgr.Iveta Stuparová piatok/2 7.
IX.B p.Mgr.Agnesa Schwertnerová piatok/4 7.

Konzultačné hodiny v školskom roku 2019/20:

Trieda Vyučujúci Deň Čas
I.A p. Mgr. Júlia Petrišinová Pondelok 13:30 – 14:15
I.B p. Mgr. Miriama Butková Pondelok 13:30 – 14:15
I.C p. Mgr. Tatiana Pavlíková Pondelok 13:00 – 13:45
II.A p. Mgr. Ing. Janka Csabalová Pondelok 13:30 – 14:15
II.B p. Mgr. Miroslava Makajiová Utorok 13:00 – 13:45
III.A p. Mgr. Helena Židuliaková Pondelok 13:00 – 13:45
III.B p. Mgr. Veronika Takácsová Utorok 13:10 – 13:55
III.C p. Mgr. Renáta Takáčová Pondelok 13:00 – 13:45
IV.A p. Mgr. Zuzana Tomčíková Pondelok 14:00 – 14:45
IV.B p. Mgr. Janka Keherová Pondelok 14:00 – 14:45
IV.C p. Mgr. Monika Sukopová Pondelok 13:45 – 14:30
V.A p. Mgr. Erika Drozdová Streda 13:00 – 13:45
V.B p. PaedDr. Sylvia Šárošiová Utorok 13:20 – 14:05
VI.A p. Mgr. Katarína Kurucová Utorok 11:40 – 12:25
VII.A p. Mgr. Silvia Janovičová Štvrtok 11:40 – 12:25
VIII.A p. Mgr. Beáta Compeľová Pondelok 12:35 – 13:20
VIII.B p. Mgr. Zuzana Lukáčová Pondelok 13:30 – 14:15
IX.A p. Mgr. Iveta Stuparová Štvrtok 12:40 – 13:25
IX.B p. Mgr. Agnesa Schwertnerová Utorok 13:00 – 13:45
  p. PaedDr. Marta Rigdová Streda 11:40 – 12:25
  p. Ing. Monika Kukuvková Streda 11:50 – 12:35
  p. Mgr. Dana Marcinová Utorok 11:00 – 11:45
  p. Mgr. Elena Vojníková Štvrtok 11:50 – 12:35
  p. Mgr. Michal Vilčko Pondelok 14:00 – 15:45
  p. Mgr. Patrícia Svetlíková Utorok 13:30 – 14:15
  p. Mgr. Ildikó Hrabinská Utorok 13:30 – 14:15
Hore