Časové rozdelenie dňa:

1. hodina 8:00   –     8:45
2. hodina 8:50   –     9:35
3. hodina 9:55   –   10:40
4. hodina 10:45   –   11:30
5. hodina 11:40   –   12:25
6. hodina 12:35   –   13:20

Popoludňajšie vyučovanie

7. hodina 14:00   –   14:45
8. hodina 14:50   –   15:35
9. hodina 15:40   –   16:25
10. hodina 16:30   –   17:15

Prestávky

po 1. hodine 5 minút
po 2. hodine 20 minút
po 3. hodine 5 minút
po 4. hodine 10 minút
po 5. hodine 10 minút
po 6. hodine 40 minút
po 7.-9. hodine po 5 minút
Hore