• Hygienická maľba – pavilón C

    14. júla 2021 Od admin

    Dňa 13.7.2021 bola vyhlásená zákazka „Hygienická maľba – pavilón C“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 21.7.2021 do 08.30 hod.
    Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

Hore