• Fungovanie školy od 15.6.2020

  10. júna 2020 Od redaktor

  Milí rodičia, máme tu nové nariadenia a usmernenia MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 15.6.2020 /pondelok/, z ktorých vyplýva nasledovné:

  1. Maximálna prevádzka školy je 10 hodín denne, čiže škola je otvorená v čase 6:00 – 16:00.

  2. Podľa pokynov sa ranný filter ruší. Príchody detí zatiaľ ostávajú podľa harmonogramu. Ranný doprovod nie je nutný, poobede budú deti odchádzať samé, ak majú podpísané potvrdenie. Pre ostané deti si môžu rodičia chodiť ako za bežnej prevádzky školy.

  3. Deti budú poobede rozdelené do skupín ŠKD ako za bežnej prevádzky, čiže budú s tou pani vychovávateľkou ako boli do prerušenia vyučovacieho procesu. Poobede už bude fungovať bočný vchod ŠKD.

  4. ŠKD v poobedňajších hodinách bude len pre žiakov, ktorí navštevovali ŠKD aj počas bežnej prevádzky. Ranná ŠKD bude v prevádzke od 6:00.

  5. Každé dieťa musí mať každý deň dve rúška a hygienické vreckovky.

  6. Žiaci, ktorí sa nebudú stravovať v školskej jedálni, triedny učiteľ odprevadí ku vchodu. Žiakov 1. až 4. ročníka si pri odchode zo školy preberie zákonný zástupca o 12:00, pokiaľ nemá podpísané potvrdenie, v takom prípade môže ísť domov samé.

  7. Rodičia, ktorí plánujú poslať dieťa do školy od 15.6.2020, nech to oznámia čím skôr triednej učiteľke aj vedúcej školskej jedálne a nahlásia ho na obedy.

  Tel. č. vedúcej ŠJ: 055/6712628

  Dokument na stiahnutie s dodatkom *.docx

  Naďalej Vás všetkých aj touto cestou chceme poprosiť o zhovievavosť, trpezlivosť a pochopenie. Školy stále musia dodržiavať pokyny MŠVVaŠ, Krízového štábu SR a RÚVZ, ktoré boli vydané v rámci ochrany zdravia a prevencie voči COVID 19 a preto nepôjde o bežnú prevádzku školy, na ktorú ste zvyknutí. Napriek všetkému sa budeme snažiť vyjsť Vám v ústrety, ale na druhej strane nebudeme vedieť vyhovieť všetkým, začo sa vopred ospravedlňujeme.

  Všetky príspevky a odporúčania  MŠVVaŠ si môžete pozrieť na

  https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol

  Stále ide o podmienky, ktoré sa môžu zmeniť rozhodnutím MŠVVaŠ.

  Váš tím FAB – KE

Hore