• Dôležitý oznam

  3. decembra 2021 Od redaktor

  Z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov a na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach celá škola prechádza na online vzdelávanie od 6.12. do 10.12.2021 (vrátane). Triedy v karanténe zostávajú naďalej v režime karantény, ako dostali informácie od svojich triednych učiteľov.
  Nástup žiakov do školy je v pondelok 13.12.2021.

  Žiaci s ochorením COVID-19 musia mať ukončenú karanténu pediatrom.

  Ostatní žiaci nastupujú s vyhlásením o bezpríznakovosti.

  Všetci žiaci sú zároveň odhlásení z obedov do 10.12.2021.

Hore