• Dôležitý oznam pre rodičov a žiakov 5.ročníka – oprava

  7. septembra 2021 Od redaktor

  Milí rodičia,

  z dôvodu výskytu pozitívne testovaného žiaka v 5. ročníku. Žiaci 5.A, 5.B a 5.C ostávajú od dnes 8.9.2021 až do 21.9.2021 (vrátane) z rozhodnutia RÚVZ v Košiciach na dištančnom vzdelávaní. Žiaci zostávajú v 14-dňovej karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Žiaci sa budú dištančne vzdelávať prostredníctvom edupage už od dnes a neskôr triedni učitelia upresnia online vyučovanie.
  Rodičovské združenie sa uskutoční 9.9.2021 (štvrtok) o 17:00 hod. online formou.

  Nástup do školy je 22.9.2021 (streda). Pred nástupom do školy dňa 22. 9. 2021 je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára, že dieťa je zdravé a môže nastúpiť do školy.

  Všetci žiaci 5. ročníka budú odhlásení z obedov do 21.9.2021.

   

Hore