• Dejepisná olympiáda

  21. februára 2020 Od redaktor

  Dňa 14.februára 2020 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola dejepisnej olympiády.

  V kategórii C (9.roč.) sa žiačka IX.A  Martina TAKÁČOVÁ umiestnila na 2. mieste a žiak IX.A  Martin  MARCINČÁK  na 4. mieste.

  V kategórii E (7.roč.) sa žiačka VII.A  Daniela  MARCINČÁKOVÁ umiestnila na  2. mieste.

  Žiakov vedie p. uč. Drozdová.

  Žiačky Martina Takáčová a Daniela Marcinčáková postupujú do krajského kola, kde im budeme všetci držať prsty. 🙂

  Všetkým blahoželáme a želáme ďalšie úspechy.

Hore