• Darujte 2% našej škole

  23. februára 2024 Od redaktor

  Vážení rodičia, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov – tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu tu nájdete predvyplnené tlačivo:

  Vyhlásenie 2% dane 2023

  Údaje o prijímateľovi, ktoré uvádzate v tlačivách

  Obchodné meno alebo názov:

  SRRZ – RZ pri Základnej škole

  IČO:173196171186

  Právna forma: Občianske združenie

  Ulica: Fábryho 961/44

  Mesto: Košice – mestská časť Dargovských hrdinov

  PSČ: 040 22

  Bankový účet: SK61 0900 0000 0004 4683 9978, Slovenská sporiteľňa, a.s.

   

  Daňové priznanie podávam sám

  • Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.
  • Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).

   

  Daňové priznanie podáva zamestnávateľ

  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte Vyhlásenie 2% dane 2023
  • K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte
   ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.
  • Prípadne môžete doniesť vyplnené Vyhlásenie a k nemu Potvrdenie do školy v dostatočnom časovom predstihu, aby bolo možné ich včasné doručenie
   na Daňový úrad v Košiciach.

   

  Link – tlačivá na vyplnenie:

  https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

  Za všetky Vaše príspevky srdečne ďakujeme.

   

  Rada ZRŠ pri ZŠ Fábryho 44, Košice

   

Hore