• Čo sme zažili v mesiaci december (aktualizované)

  19. decembra 2021 Od redaktor
  • celý november a december tancujeme s lektorkou Laciho Strike-a – STREET DANCE ACADEMY; hip – hop je súčasťou telesnej výchovy v triedach 2.A, 2.B, 2.C, 4.A a 4.B,
  • prišiel k nám Mikuláš, aj keď o týždeň neskôr 😉,
  • trieda 2.C dostala listy od poštových kamarátov z Krupiny,
  • trieda 2.B vyrobila plagát k zbierke pre psíkov, ktorá sa konala v ŠKD,
  • vytvorili sme krásne výrobky nielen na 1. stupni pod vedením našich triednych učiteliek; ĎAKUJEME ❤,
  • ale stihli tvoriť aj žiaci na 2.stupni, usilovne pracovali a vyrábali stromčeky 🎄 na Vianoce na hodinách techniky pod vedením pani učiteľky Stuparovej,
  • na záver kalendárneho roka sme si urobili v triedach vianočné posedenie.
Hore