• 7. septembra 2021 Od redaktor

  Milí rodičia, z dôvodu výskytu pozitívne testovaného žiaka v 5. ročníku. Žiaci 5.A, 5.B a 5.C ostávajú od dnes 8.9.2021 až do 21.9.2021 (vrátane) z rozhodnutia RÚVZ v Košiciach na dištančnom vzdelávaní. Žiaci zostávajú v 14-dňovej karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Žiaci sa budú dištančne vzdelávať prostredníctvom edupage už od.

 • 7. septembra 2021 Od redaktor

  Riaditeľ poverený vedením Základnej školy, Fábryho 44 v Košiciach oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov U D E Ľ U J E žiakom 1. – 9. ročníka Základnej školy, Fábryho 44 v.

 • 1. septembra 2021 Od redaktor

  Vážení rodičia, vzhľadom na pokračujúcu situáciu ohľadom COVID-19, Vás chceme poprosiť o nasledovnú dochádzku žiakov do školy – ranný príchod: Vchod ŠKD: o 7:30 hod. prichádza 2.ročník o 7:40 hod. prichádza 3.ročník o 7:50 hod. prichádza 4.ročník Hlavný vchod od telocvične: o 7:30 hod. prichádza 1.ročník o 7:40 hod. prichádza 5.A o 7:45 hod. prichádza 6.A o 7:50 hod. prichádza.

 • 30. augusta 2021 Od redaktor

  Otvorenie školského roka 2021/2022 pre 1. ročník Našich najmenších privítame na hlavnej chodbe o 8:00. Žiaci sa so svojou triednou učiteľkou presunú do svojich tried. Ukončenie plánujeme o 9:30. Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu chceme všetkých doprevádzajúcich.

 • 25. augusta 2021 Od redaktor

  1. ročník: Pomôcky pre 1. ročník 2. ročník: zošity: 512 – 5 ks, 513 – 2 ks, 440 – 2 ks, ceruzka č.2 – 2 ks, trojuholník, farbičky, mastný pastel, vodové farby, nádoba na vodu, štetec – plochý a okrúhly, lepidlo, nožnice, výkresy A3, A4 – po 10 ks, náčrtník, farebný papier, uterák, úbor na.

Hore