• 3. decembra 2021 Od redaktor

    Z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov a na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach celá škola prechádza na online vzdelávanie od 6.12. do 10.12.2021 (vrátane). Triedy v karanténe zostávajú naďalej v režime karantény, ako dostali informácie od svojich triednych učiteľov. Nástup žiakov do školy je v pondelok 13.12.2021. Žiaci s ochorením COVID-19 musia mať ukončenú karanténu pediatrom. Ostatní.

Hore