• 7. septembra 2021 Od redaktor

    Milí rodičia, z dôvodu výskytu pozitívne testovaného žiaka v 5. ročníku. Žiaci 5.A, 5.B a 5.C ostávajú od dnes 8.9.2021 až do 21.9.2021 (vrátane) z rozhodnutia RÚVZ v Košiciach na dištančnom vzdelávaní. Žiaci zostávajú v 14-dňovej karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Žiaci sa budú dištančne vzdelávať prostredníctvom edupage už od.

  • 7. septembra 2021 Od redaktor

    Riaditeľ poverený vedením Základnej školy, Fábryho 44 v Košiciach oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov U D E Ľ U J E žiakom 1. – 9. ročníka Základnej školy, Fábryho 44 v.

Hore