• 6. augusta 2021 Od redaktor

    Vážení rodičia, od nového školského roku 2021/2022 nastávajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu: končí sa poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ pre všetky deti, dopĺňajú sa nové skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu, sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili alebo.

Hore