• 6. mája 2021 Od redaktor

    Dňa 06.05.2021 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia elektroinštalácie objekt C“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 19.05.2021 do 08:30hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk. Váš tím FAB KE

  • 6. mája 2021 Od redaktor

    Aj v tento pandemický rok 2021 sa uskutočňujú Dni mesta Košice 2021, i keď v inej podobe ako sme všetci zvyknutí. Naši žiaci sa spolu so svojimi učiteľkami zvykli každoročne zúčastniť akcie Veselý chodník, ktorá sa konala na Hlavnej ulici v Košiciach. Tento rok prišiel Veselý chodník ku nám. 5.5.2021 sa žiaci 1. stupňa mohli.

Hore